CSR - Corporate Social Responsibility

I de senere år har vi bemærket en betydelig stigning i kundernes efterspørgsel efter dokumenterede CSR-initiativer på vores vegne. De vil gerne vide, at vi er et socialt ansvarligt firma - og de vil gerne kunne fortælle deres kunder, at vi er.

Vi mener desuden, at vores evne til at tiltrække de rigtige talenter afhænger af vores sociale profil. Vi bruger CSR til at tiltrække nye medarbejdere og gøre os attraktive for vores nuværende medarbejdere. Vi mener, at vores CSR-inddragelse i høj grad bliver et krav fra de nye generationer. Vi ser et potentiale i at bruge CSR som et element i vores strategi for at åbne nye markeder. Vores investorer har en betydelig interesse i at vide, at vi er et socialt ansvarligt firma.

Udviklingen i de senere år har tilføjet CSR som endnu en parameter til vurdering af virksomhedens vitalitet. Vi ønsker at være opmærksomme og i stand til at være proaktive når det gælder håndtering af potentielle risici indenfor egne rækker men også vores leverandører.

Vi tilstræber at integrere overvejelser om miljø, arbejdskraft, menneskerettigheder og antikorruption i vores forretning og i forholdet vi har med vores medarbejdere og forretningspartnere.

Menneskerettigheder
Vi støtter og respekterer beskyttelsen af ​​internationalt proklamerede menneskerettigheder, og sørger for, at vi ikke er medvirkende til krænkelser af menneskerettighederne.

Arbejdskraft
Vi opretholder foreningsfriheden og den effektive anerkendelse af retten til kollektive forhandlinger; og vi støtter eliminering af alle former for tvungen arbejdskraft; Vi afskaffer brugen af ​​børnearbejde og enhver forskelsbehandling med hensyn til beskæftigelse og erhverv.

Miljø
Vi støtter en forsigtighedsorienteret tilgang til miljømæssige udfordringer;
Vi tager initiativer til fremme af større miljøansvar; og tilskynder til udvikling og spredning af miljøvenlige teknologier.

Anti-korruption
Vi arbejder imod korruption i alle dens former, herunder afpresning og bestikkelse.

KP Components A/S
Birkevej 2
DK-6971 Spjald
Phone: +45 97 38 16 11
sales@kp-components.com

Privacy Policy

Om os
KP har specialiseret sig i fuldt automatiseret
bearbejdning af komplekse emner